Barbara Kobylańska

Lekarz stomatolog, specjalizujący się w ortodoncji i pedodoncji.

Absolwentka wrocławskiej Akademii Medycznej. W 1982 roku uzyskała specjalizację pierwszego stopnia z pedodoncji, a w 1991 roku - specjalizację drugiego stopnia z ortodoncji.

barbaraJest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i od 1992 członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO). Bierze udział w licznych kursach doskonalących wiedzę ortodontyczną - w tym podstawowym dla specjalistów, wielostopniowym u prof. M. Kaminka z Ołomuńca.

Uczestniczy także w kursach poszerzających wiedzę z zakresu leczenia aparatami lingwalnymi, mikroimplantami (współpraca z prof. H. Park), clear aligner oraz – w zjazdach szkoleniowych Wrocławskiego i Opolskiego oddziału PTO oraz międzynarodowych: W. Alexandra i MBT (skrót od nazwisk: M - J. McLaughlin, B - J. Bennett, T - J. Trevisi). Od 10 lat pani doktor jest koordynatorem staży podyplomowych lekarzy dentystów i praktycznego nauczania zawodu asystentek i higienistek stomatologicznych.

powrót


NO FOLLOW